A A A
SmodBIP

Dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego

Dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego z urządzeniem koszącym bez kabiny, fabrycznie nowej wielofunkcyjnej szczotki ze zgrzebłem (z moŜliwością odczepienia zgrzebła) do nawierzchni (boisk) trawiastych naturalnych i sztucznych oraz fabrycznie nowej zamiatarko-oczyszczarki do nawierzchni (boisk) trawiastych sztucznych

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
  4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  5. Zmiana treści SIWZ
  6. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYOpublikował: Marek Leśniewski
Publikacja dnia: 29.08.2013
Podpisał: Marek Leśniewski
Dokument z dnia: 19.08.2013
Dokument oglądany razy: 2 603