Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od października 2016 roku rozpoczęła się na terenie Gminy Postomino realizacja Podprogramu 2016, w ramach, którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do końca maja 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie, osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych w każdy piątek w godzinach od 9 do 13.
Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

Ponadto w ramach PO PŻ 2014-2020 realizowane będą działania w ramach środków towarzyszących. Będą to cylkiczne działania skierowane do wybranych grup osób najbardziej potrzebujących, które przyczynią się do włączenia społecznego tych ludzi.

Działania w ramach środków towarzyszących mają na celu w szczególności:

1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych:

2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych:

3. wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarwstwa domowego:

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego tutejszy Ośrodek lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia.
Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015 w ramach, którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie objął wsparciem żywnościowym 466 osób.


Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 20.10.2016
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 28.04.2015
Dokument oglądany razy: 1919
4.12.2022 // bip.postomino.pl/gops