Zamówienia publiczne 2018

1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego- sukcesywna dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych na potrzeby działalności Gminy Postomino – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie oraz realizacji projektów:„Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” oraz „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”

2. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w ramach realizowanych projektów pn. „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” oraz „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”

3. Zapytanie ofertowe nr 7.1.3/2018/PPS na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych

4. Zapytanie ofertowe nr 7.1.4/2018/PPS na zorganizowanie i przeprowadzenie treningu pokonywania sytuacji kryzysowych

5. Zapytanie ofertowe nr 3/2018/PPS na doposażenie 2 placówek wsparcia dziennego w materiały dydyaktyczne, środki edukacyjne, książki itp.

6. Zapytanie ofertowe nr 7.1.5/2018/PPS na zorganizowanie i przeprowadzenie terapii motywującej do podjęcia leczenia odwykowego.

7. Zapytanie ofertowe nr 7.1.6/2018/PPS na zorganizowanie i przeprowadzenie terapii rodzinnej.

8. Zapytanie ofertowe nr 7.1.7/2018/PPS na zorganizowanie i przeprowadzenie terapii motywującej do podjęcia leczenia odwykowego

9. Zapytanie ofertowe nr 7.1.8/2018/PPS na zorganizowanie i przeprowadzenie terapii rodzinnej

10. Przetarg nieograniczony na usługę opieki dziennej nad dziećmi - "Wychowawcy w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój uslug społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino":

11. Zapytanie ofertowe nr 5/2018/PPS na zakup materiałów/produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy - Programu Aktywności Lokalnej

12. Zapytanie ofertowe nr 7.6.4/2018/PPS na zakup wyposażenia zaplecza kuchennego na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego

13. Zapytanie ofertowe nr 7.6.5/2018/PPS na organizację wycieczki do Parku Rozrywki w Łebie

14. Przetarg niograniczony na usługi opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawca grupy starszej w Placówce Wsparcia Dziennego w Postominie w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino":

15. Zapytanie ofertowe nr 7.6.6/2018/PPS na zakup wyposażenia zaplecza kuchennego na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego

16. Przetarg nieograniczony na usługi opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino":

17. Zapytanie ofertowe nr 06/2018/PPS na usługę dowozu osób starszych z terenu Gminy Postomino na Dzień Seniora w dniu 10 października 2018r.

18. Zapytanie ofertowe nr 7/2018/PPS na zakup materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy - Programu Aktywności Lokalnej - artykuły malarskie.

19. Przetarg nieograniczony na usługi opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawca młodszej grupy w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino".


Opublikował: Monika Górnik-Wojciechowska
Publikacja dnia: 07.12.2018
Podpisał: Monika Górnik-Wojciechowska
Dokument z dnia: 05.12.2018
Dokument oglądany razy: 92158
30.09.2023 // bip.postomino.pl/gops