Kontakt

Kierownik GOPS

Księgowość

Pracownicy socjalni

Asystent rodziny

Świadczenia rodzinne
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia wychowawcze
Świadczenie „Dobry Start”

Dodatki mieszkaniowe


Placówki Wsparcia Dziennego

Animator społeczności lokalnej


Opublikował: Aleksandra Kirschenstein
Publikacja dnia: 16.04.2019
Podpisał: Aleksandra Kirschenstein
Dokument z dnia: 24.07.2018
Dokument oglądany razy: 3755
2.06.2020 // bip.postomino.pl/gops