Wnioski i druki

 Do pobrania:

wzór wniosku rodzica o zwolnienie z nauki języka

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego w Pieszczu.

- Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Pieszczu.

- Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznego gimnazjum w Pieszczu.

- Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Pieszczu.

- Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznego gimnazjum w Pieszczu.


Opublikowa?: Łukasz Juszczyk
Publikacja dnia: 20.03.2014
Podpisa?: Łukasz Juszczyk
Dokument z dnia: 15.09.2011
Dokument ogl?dany razy: 1537
6.06.2020 // bip.postomino.pl/pieszcz