Informacja publiczna

     Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.


Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkół w Pieszczu na adres: Pieszcz 46,76-113 Postomino.

Wniosek do pobrania - pobierz


Opublikowa?: Łukasz Juszczyk
Publikacja dnia: 12.01.2016
Podpisa?: Łukasz Juszczyk
Dokument z dnia: 21.11.2012
Dokument ogl?dany razy: 1505
27.01.2021 // bip.postomino.pl/pieszcz