Statut Zespołu Szkół w Pieszczu

Pobierz Statut  Szkoły Podstawowej w Pieszczu


Opublikowa?: Łukasz Juszczyk
Publikacja dnia: 11.04.2018
Podpisa?: Łukasz Juszczyk
Dokument z dnia: 15.09.2011
Dokument ogl?dany razy: 1777
2.06.2020 // bip.postomino.pl/pieszcz