Przetarg nieograniczony - Remont podłogi świetlicy wiejskiej w Masłowicach

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
  4. Przedmiar robót
  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie zawarcia umowy

Opublikował: Jarosław Modliszewski
Publikacja dnia: 25.10.2012
Podpisał: Agnieszka Czarnuch
Dokument z dnia: 03.10.2012
Dokument oglądany razy: 2905
2.06.2020 // bip.postomino.pl/ckis