Zagospodarowanie terenu pod rekreację w Pałowie

1. Ogoszenie o zamówieniu - roboty budowlane " Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elemenytami małej architektury w miejscowości Pałowo";

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia "Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo".;

3, Zagospodarowanie terenu opis;

4. Zagospodarowanie terenu odwodnienie;

5. Zagospodarowanie terenu STWiORB;

6. Zagospodarowanie terenu rys. 1;

7. Zagospodarowanie terenu rys. 2;

8. Zagospodarowanie terenu rys. 3;

9. Zagospodarowanie terenu rys. 4;

10. Zagospodarowanie tereny rys. 5;

11. Zagospodarowanie tereny rys. 6;

12.. Oswietlennie terenu E-1 zagospodarowanie;

13. Oświetlenie terenu E-2 schemat ideowy;

14. Oświetlemnie terenu E-3 tablica;

15.  Oświetlenie terenu opis techniczny;

16.  Oswietlenie oprawa boiska;

17. Oświetlenie boiska oprawa parkowa;

18. Oświetlenie terenu STWiORB;

19. Oświetlenie WTB;

20. Informacja z otwarcia ofert;

21. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty;


Opublikował: Marek Leśniewski
Publikacja dnia: 17.01.2019
Podpisał: Marek Leśniewski
Dokument z dnia: 14.12.2018
Dokument oglądany razy: 991
30.05.2020 // bip.postomino.pl/ckis