Rok 2018

1. Zarządzenie nr 1 /18 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu e Postominie z dn 02.01. 2018r  w        sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w centrum Kultury i Sportu w Postominie;

2. Zarzadzenie nr 2/18 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dn 06.02.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę w obrębie geodezyjnym Jarosławiec, część działki nr 368/7, przy ul. Spacerowej9 przy OW Przywodny);

3. Zarządzenie nr 3/18 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 07 luty 2018r. w sprawie określenie instrukcji użytkowania pojazdów służowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w pojazdach służbowych;

4. Zarządzenie nr 4/18 Dyrtktora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 marca 2018r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

5. Zarządzenie nr 5/18 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 20 04.2018r w sprawie powołania komisji przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przetarg nieograniczony na usługę pn.: Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosawiec Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w okresie sezonu kapieliskowego w latach 2018-2020.

6. Zarzadzenie nr 6/18 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15.05.2018r w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. Przetarg nieograniczony na usłuę pn. Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec Zachód" Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018-20.

7. Zarządzenie nr 7/18 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15.05.2018r w sprawie upważnienia Moniki Lackiej Głównej Ksiegowej Centrum.

8. Zarządzenie nr 8/18 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Poztominie z dnia 10.07.2018r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi transportu paszżerskiego i towarowego.

9. Zarządzenie nr 9/18 Dyrektora Centrum Kultuey i Sportu w Postominie z dn.20.09.2018r. w sprawie cen wynajmu świetlic wiejskich i pomieszczeń administrowanych przez CKiS na potrzeby kampani wyborczej do samorządu w 2018r.

10. Zarzadzenie nr 10/18 dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dn 21.09.2018r. w sprawie wprowaszenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

 - załącznik nr 1 - Arkusz DPIA;

- załącznik nr 2 -  Arkusz analizy ryzyka;

- załącznik nr 3  - Przykładowy wzór upoważnienia do przetwarzania dznych;

- załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

- załącznik nr 5 - Komunikat naruszenia danych;

- załączni nr 6 - Przykładowe klauzule.

11. Zarządzenie nr 11/18 dyrektora Centrum Kultury i Sportu w postominie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielnie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo"

12. Zarządzenie nr 12/18 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dn 07.12.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzenia pracowników Centrum Kultury i Sportu w Postomnie.


Opublikował: Marek Leśniewski
Publikacja dnia: 15.01.2020
Podpisał: Marek Lesniewski
Dokument z dnia: 06.02.2018
Dokument oglądany razy: 2121
25.06.2024 // bip.postomino.pl/ckis