A A A
SmodBIP

Zarządzenia Dyrektora CKis

 1.  Zarządzenie Nr 4/13 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 11/12 z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży map, przewodników i innych wydawnictw
 2. ZARZĄDZENIE Nr 5/13 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich administrowanych
  przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz znajdującego się w nich wyposażenia
 3. Zarządzenie Nr 6/13 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie
  z dnia 05 sierpnia 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 4/13 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży map, przewodników i innych wydawnictw;
   
 4. ZARZĄDZENIE Nr 7/13 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za zużycie energii i wody w świetlicach wiejskich;
 5. ZARZĄDZENIE Nr 8/13 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia cennika usług noclegowych, świadczonych w Ośrodku Wczasowym „Przywodny” w Jarosławcu, 76-107, ul. Spacerowa 6; 
 6. ZARZĄDZENIE Nr 9/13 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie udostępniania i wynajmowania wyposażenia Centrum Kultury i Sportu w Postominie; 
 7. Zarządzenie Nr 10/13 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie
  z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi transportu pasażerskiego;
 8. ZARZĄDZENIE Nr 11/13 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych na Stadionie im. Zbigniewa Galka w Postominie;
 9. ZARZĄDZENIE NR 12/13 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego z urządzeniem koszącym bez kabiny, fabrycznie nowej wielofunkcyjnej szczotki ze zgrzebłem (z możliwością odczepienia zgrzebła) do nawierzchni (boisk) trawiastych naturalnych i sztucznych oraz fabrycznie nowej zamiatarko-oczyszczarki do nawierzchni (boisk) trawiastych sztucznych.” oraz ustalenia regulaminu jej pracy.
 10. ZARZĄDZENIE Nr 13/13 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 września 2013 roku w sprawie zasad korzystania z terenu i pomieszczeń Centrum Kultury i Sportu w Postominie;
 11. Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady – politykę rachunkowości


Opublikował: Marek Leśniewski
Publikacja dnia: 03.01.2014
Podpisał: Marek Leśniewski
Dokument z dnia: 07.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 216