A A A
SmodBIP

Zarządzenia dyrektora CKiS 2015

 1. Zarządzenie nr 1/15 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zasad korzystania z Sali Wielofunkcyjnej administrowanej przez CKiS w Postominie oraz znajdującegio się w niej wyposażenia.

2. Zarządzenie nr 2 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 03 marca 2015r. w sprawie określenia "Regulaminu wypożyczalni rowerów Centrum Kultury i Sportu w Postominie na terenie OW Przywodny"

3. Zarzadzenie nr 3 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w CKiS w Postominie.

4. Zarządzenie nr 4 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 09 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży artykułów na Punkcie informacji Turystycznej w Jarosłwcu.

5. Zarzadzenie nr 5 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 09 czewca 2015r. w sprawie cen sprzedaży map, przewodników i innych wydawnictw.

6. Zarządzenie nr 6 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 30 czerwca w sprawie określenia Regulaminu Płatnego Parkingu Niestrzeżonego przy ul. Nadmorskiej 28 w Jarosłwcu dz. nr 259/5.

7. Zarządzenie nr 7 Dyrektora Centrum Kultury I Sportu w Postominie z dnia 30 czerwca 2015r zmieniające zarządzenie nr 5/14 z 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zuzycia paliw w samochodach służbowych.

8. Zarządzenie nr 8 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 22 lipca 2015r. zmieniające zarzadzenia nr 3a/10 z 15 stycznia 2010r. w sprawie pogotowia kasowego w Centrum Kultuty i Sportu w Postominie.

9. Zarzadzenie nr 9 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 11.12.2015r w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

10. Zarządzenie nr 10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 11.12.2015r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

11. Zarządzenie nr 11 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 11.12.2015r. w sprawie określenia Instrukcji kancelaryjnej Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Instrukcji o organizacji i zakresie działania skadnicy akt dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz Jednolitego wykazu akt Centrum Kultury i Sportu w Postominie.Opublikował: Marek Leśniewski
Publikacja dnia: 17.12.2015
Podpisał: Marek Leśniewski
Dokument z dnia: 19.03.2015
Dokument oglądany razy: 2 605