Zamówienia publiczne 2016

Procedura zapytania ofertowego nr 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie zaprasza w trybie zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

Szczegóły tutaj:

Pełna treść zapytań wraz z załącznikami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na sukcesywnym dostarczaniu fabrycznie nowych materiałów biurowych i piśmienniczych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie na potrzeby jego bieżącej działalności.

Procedura zapytania ofertowego nr 2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie zaprasza w trybie zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

Szczegóły tutaj:

Pełna treść zapytań wraz z załącznikami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na sukcesywnym dostarczaniu fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie na potrzeby jego bieżącej działalności.


Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 02.02.2016
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 08.01.2016
Dokument oglądany razy: 1510
18.05.2022 // bip.postomino.pl/gops