A A A
SmodBIP

Zarządzenia Dyrektora CKiS

 1.ZARZĄDZENIE Nr 1/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 21 stycznia 2014 roku Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Centrum Kultury I Sportu w Postominie

2. ZARZĄDZENIE NR 3/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont bieżni na Stadionie im. Zbigniewa Galka w Postominie.” oraz ustalenia regulaminu jej pracy.

3. Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie
z dnia 05 luty 2014 roku Instrukcja postępowania w sprawie zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok dla obsługujących monitory ekranowe

4. ZARZĄDZENIE Nr 5/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 05 luty 2014 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do wykonywania czynności wobec dyrektora CKIS

5. ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych

6. ZARZĄDZENIE Nr 7/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 26 luty 2014 roku w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz znajdującego się w nich wyposażenia

7. ZARZĄDZENIE NR 8/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont bieżni na Stadionie im. Zbigniewa Galka w Postominie.” oraz ustalenia regulaminu jej pracy.

8. ZARZĄDZENIE Nr 10/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie świadczenia usług reklamowych na Punkcie Informacji Turystycznej w Jarosławcu ul Nadmorska 28 oraz terenach administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

9. ZARZĄDZENIE Nr 11/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie świadczenia usług czyszczenia i konserwacji boisk ze sztucznej nawierzchni oraz koszenia trawy przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie

10. Zarządzenie Nr 12/2014 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 4/13 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży map, przewodników i innych wydawnictw

11 Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia cen sprzedaży artykułów na Punkcie Informacji Turystycznej w Jarosławcu

12. Zarządzenie Nr 14/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Centrum Kultury i Sportu w Postominie

13.ZARZĄDZENIE Nr 15/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie określenia REGULAMINU PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO przy ul. Nadmorskiej 28 w Jarosławcu działka 259/5

14. ZARZĄDZENIE Nr 16/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 27 października 2014 roku w sprawie cen wynajmu świetlic wiejskich i pomieszczeń administrowanych przez Centrum na potrzeby kampanii wyborczej do samorządu w 2014r.Opublikował: Marek Leśniewski
Publikacja dnia: 29.10.2014
Podpisał: Marek Leśniewski
Dokument z dnia: 21.01.2014
Dokument oglądany razy: 3 345