Zarządzenia Dyrektora CKiS - rok 2010

 1. ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności Centrum Kultury i Sportu w Postominie na rok 2010

 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie Instrukcji gospodarki kasowej w Centrum Kultury i Sportu w Postominie

 4. ZARZĄDZENIE Nr 3a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie pogotowia kasowego w Centrum Kultury i Sportu w Postominie

 5. ZARZĄDZENIE Nr 3b/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia Procedur kontroli zarządczej dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie

 6. Zarządzenie Nr 3c/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w roku 2010

 7. ZARZĄDZENIE Nr 4/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, odpowiedzialności za powierzone w użytkowanie składniki majątkowe oraz inwentaryzacji majątku w Centrum Kultury i Sportu w Postominie

 8. Zarządzenie Nr 5/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie zasad przyznawania i wypłacania nagród i premii dla pracowników Centrum Kultury i Sportu w Postominie

 9. ZARZĄDZENIE Nr 6/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie odbywanie podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy

 10. ZARZĄDZENIE Nr 7/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie

 11. Zarządzenie Nr 9/2010 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie eliminacji gminnych XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”

 12. ZARZĄDZENIE Nr 10/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych na Stadionie im. Zbigniewa Galka w Postominie

 13. ZARZĄDZENIE Nr 10a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu im. Zbigniewa Galka w Postominie

 14. ZARZĄDZENIE Nr 11/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia cennika usług noclegowych, świadczonych w Ośrodku „Przywodny” w Jarosławcu, 76-107, ul. Spacerowa 6

 15. ZARZĄDZENIE Nr 11a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia cennika usług noclegowych, świadczonych w Ośrodku „Przywodny” w Jarosławcu, 76-107, ul. Spacerowa 6

 16. ZARZĄDZENIE Nr 11b/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie zasad korzystania z Ośrodka „Przywodny” w Jarosławcu, 76-107, ul. Spacerowa 6

 17. ZARZĄDZENIE Nr 11c/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie zasad korzystania z boiska do siatkówki na terenie Ośrodka Wczasowego „Przywodny” w Jarosławcu, 76-107, ul. Spacerowa 6

 18. ZARZĄDZENIE Nr 15/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu
  w Postominie


 19. Zarządzenie Nr 16/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów używania służbowych telefonów komórkowych w Centrum Kultury i Sportu w Postominie

 20. Zarządzenie Nr 16a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi transportowe

 21. Zarządzenie Nr 17/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Centrum Kultury i Sportu w Postominie
 22. Zarządzenie Nr 18/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za zużycie energii i wody w świetlicach wiejskich

 23. Zarządzenie Nr 19/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za kopiowanie i druk dokumentów

 24. Zarządzenie Nr 20/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia cen sprzedaży map, przewodników i innych wydawnictw

 25. Zarządzenie Nr 21/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 1 lipca 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 20/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w
  Postominie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia cen sprzedaży map, przewodników i innych wydawnictw

 26. Zarządzenie Nr 22/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 26 lipca 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 20/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu
  w Postominie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia cen sprzedaży map, przewodników i innych wydawnictw

 27. Zarządzenie Nr 23/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 4 sierpnia 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 20/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia cen sprzedaży map, przewodników i innych wydawnictw

 28. Zarządzenie Nr 24/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia cen usług noclegowych, świadczonych w Ośrodku Wczasowym „Przywodny” w Jarosławcu, 76-107, ul. Spacerowa 6 dla
  uczestników XI Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego „Racibora” po Ziemi Sławieńskiej oraz Mistrzostw Polski Jachtów śaglowych Sterowanych Radiem


 29. Zarządzenie Nr 25/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 1 września 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie

 30. Zarządzenie Nr 26/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 1 września 2010 roku w sprawie zasad korzystania z terenu i pomieszczeń Centrum Kultury i Sportu w Postominie

 31. Zarządzenie Nr 27/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 1 września 2010 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Centrum Kultury i Sportu w Postominie


Opublikował: Jarosław Modliszewski
Publikacja dnia: 14.12.2010
Podpisał: Agnieszka Czarnuch
Dokument z dnia: 09.06.2010
Dokument oglądany razy: 4326
30.05.2024 // bip.postomino.pl/ckis