A A A
SmodBIP

Zarządzenia Dyrektora CKiS - rok 2012

 1. Zarządzenie Nr 1/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 01 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi transportowe
 2. Zarządzenie Nr 2/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 01 marca 2012 roku w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w Postominie
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz znajdującego się w nich wyposażenia
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie udostępniania i wynajmowania wyposażenia Centrum Kultury i Sportu w Postominie
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za zużycie energii i wody w świetlicach wiejskich
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie odbywania podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy
 7. ZARZĄDZENIE Nr 7/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy
 8. Zarządzenie Nr 8/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 czerwca 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 5/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży map, przewodników i innych wydawnictw
 9. Zarządzenie Nr 9/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie
 10. Zarządzenie Nr 10/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 24 lipca 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 5/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży map, przewodników i innych wydawnictw
 11. Zarządzenie Nr 11/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 17 sierpnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 5/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży map, przewodników i innych wydawnictw
 12. ZARZĄDZENIE NR 12/12 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych


Opublikował: Jarosław Modliszewski
Publikacja dnia: 03.10.2012
Podpisał: Agnieszka Czarnuch
Dokument z dnia: 04.04.2012
Dokument oglądany razy: 3 207