bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.04.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe akty prawne

Zakres działalności

1. Zakres działalności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie to instytucja pomagająca osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Prawo:

  • Statut GOPS
  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
  • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
  • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.
  • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
  • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych z dnia 10 sierpnia 2012 r.Opublikował: Jarosław Modliszewski
Publikacja dnia: 07.04.2014
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 07.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 483