bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie informuje,


że Gmina Postomino w latach 2017-2020 w partnerstwie z Powiatową Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Sławnie oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku realizuje projektu pn.:


„Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino”.

********************************************************************************************************

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie informuje,


że Gmina Postomino w latach 2017-2021 w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku realizauje projektu pn.:


"Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubustwem i/lub wykluczeniem spłecznym z terenu Gminy Postomino”Opublikował: Iga Lejtan
Publikacja dnia: 17.07.2017
Podpisał: Mariusz Wilawer
Dokument z dnia: 04.04.2017
Dokument oglądany razy: 1 940