bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od października 2016 roku rozpoczęła się na terenie Gminy Postomino realizacja Podprogramu 2016, w ramach, którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do końca maja 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie, osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych w każdy piątek w godzinach od 9 do 13.
Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

Ponadto w ramach PO PŻ 2014-2020 realizowane będą działania w ramach środków towarzyszących. Będą to cylkiczne działania skierowane do wybranych grup osób najbardziej potrzebujących, które przyczynią się do włączenia społecznego tych ludzi.

Działania w ramach środków towarzyszących mają na celu w szczególności:

1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych:

  • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji  (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).

2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych:

  • osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłaczeniem pomocy rzeczowej): pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
  • wsparcie psychologiczne/ terapeutyczne osób zagropżonych wykluczeniem społecznym.

3. wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarwstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące rózne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego stylu życia,
  • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztayuy edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych)

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego tutejszy Ośrodek lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia.
Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015 w ramach, którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie objął wsparciem żywnościowym 466 osób.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 20.10.2016
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 28.04.2015
Dokument oglądany razy: 2 144