bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rejetr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejetru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 poz. 719) Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi zbiór danych osobowych o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1182.

Prowadzenie rejestru czyni zadość wymogom art. 36a ust 2 ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.). W rejestrze umieszczone są zbiory danych osobowych, które podlegałyby zgłoszeniu do rejestru Generalnemu Inspektorowi z wyjątkami przypadków zwolnienia z tego obowiązku na podstawie art. 43 ust 1 ustawy.

Zgodnie z §5.1. rozporządzenia poniżej umieszczone zostają odwołania umożliwiające bezpośredni dostęp do rejestru prowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Postominie:

  1. Karta Dużej Rodziny.
  2. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
  3. Zachodniopomorska Karta Rodziny.
  4. Zachodniopomorska Karta Seniora.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 15.09.2015
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 30.06.2015
Dokument oglądany razy: 1 981