bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Strategie i programy

  1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Postomino na lata 2013-2017 przyjęty Uchwałą Nr XXXI/281/13 Rady Gminy Postomino z dnia 24 kwietnia 2013r.
  2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Postomino na lata 2014-2021 ptrzyjęta Uchwałą Nr XLIV/445/14 Rady Gminy Postomino z dnia 24 września 2014r. - jako dokument pierwotny.
  3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Postomino na lata 2015-2021 przyjęta Uchwałą Nr XIII/125/15 Rady Gminy Postomino z dnia 22 grudnia 2015r.- aktualizacja dokumentu pierwotnego.
  4. Gminny Program Wsparcia Rodziny na lata 2015-2017 w Gminie Postomino przyjęty Uchwałą Nr V/36/15 Rady Gminy Postomino z dnia 4 marca 2015r.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 29.12.2015
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 30.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 080