bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Formy pomocy

Świadczenia pieniężne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 • Zasiłek stały
 • Zasiłek okresowy
 • Zasiłek celowy


Świadczenia niepieniężne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Pogrzeb
 • Posiłek


Świadczenia rodzinne

 • Zasiłek rodzinny,
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • Świadczenie rodzicielskie,
 • Zasiłek pielęgnacyjny,
 • Świadczenie pielęgnacyjne,
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • Świadczenie "Za życiem"

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia wychowawcze

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek energetycznyOpublikował: Mariusz Wilawer
Publikacja dnia: 16.03.2017
Podpisał: Mariusz Wilawer
Dokument z dnia: 16.03.2017
Dokument oglądany razy: 2 910