bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Kontrola zarządcza

Dla zapewnienia realizacji celów i zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie  w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy  na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.1240 z późn. zm) oraz Standardów kontroli zarządczej, bedących załacznikiem do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84) określono zasady prowadzenia kontroli zarządczej wprowadzone Zarządzeniem nr 3/2013 Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 31 października 2013r.   oraz zarządzania ryzykiem wprowadzone Zarządzeniem nr 4/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 31 października 2013r.

W celu zapewnienia prawidłowego wdrażania i wykonywania procesu zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie, o którym mowa w "Instrukcji zarządzania ryzykiem" oraz skutecznej i i efektywnej kontroli zarządczej  zgodnie z "Regulaminem prowadzenia kontroli zarządczej"- Zarządzeniem nr 5/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 31 października 2013r. został powołany zespół ds. zarządzania ryzykiem.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 30.06.2015
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 790