bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia i obwieszczenia

  1. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiegona lata 2014- 2020, Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16


Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 15.06.2016
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 14.06.2016
Dokument oglądany razy: 3 049