bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zespół Interdyscyplinarny

W dniu 21 listopada 2005 r weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r ustaw o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami na samorządy gminne został nałożony obowiązek utworzenia zespołów interdyscyplinarnych, które między innymi mają podejmować działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W związku z powyższym w dniu 19 sierpnia 2011roku zarządzeniem nr 188/2011 Wójta Gminy Postomino został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Postomino.
Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pan Seweryn Sobczak – asystent rodziny w GOPS Postomino.Opublikował: Aleksandra Kirschenstein
Publikacja dnia: 08.07.2020
Podpisał: Aleksandra Kirschenstein
Dokument z dnia: 08.07.2020
Dokument oglądany razy: 2 090