bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wymagane załączniki:

  1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.


Informujemy naszych klientów, że weszło w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z dn.19.02.2014 r.), które zwalnia osoby starające się o dodatek energetyczny z konieczności uiszczania opłaty skarbowej.Opublikował: Jarosław Modliszewski
Publikacja dnia: 07.04.2014
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 07.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 748