bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.06.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie świadczenia

Formy pomocy

Świadczenia pieniężne

 • Zasiłek stały
 • Zasiłek okresowy
 • Zasiłek celowy


Świadczenia niepieniężne

 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Pogrzeb
 • Posiłek


Świadczenia rodzinne

 • Zasiłek rodzinny
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy

Fundusz alimentacyjny

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek energetycznyOpublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 26.06.2014
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 07.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 243