bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 28.04.2015 z powodu:
bezzasadnie stworzona

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r.

Do realizacji PO PŻ w latach 2014 – 2020 wybrane zostały 4 organizacje – Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Na terenie województw działają organizacje regionalne, które organizują sieć dystrybucji poprzez organizacje lokalne działające w ramach ich struktur lub podpisują porozumienia/umowy z innymi organizacjami non–profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących i które posiadają zdolności administracyjne do dystrybucji żywności oraz realizacji działań o charakterze włączenia społecznego.

W trakcie trwania Podprogramu 2015 (prowadzony od maja 2015 r.) przewiduje się następujący asortyment artykułów spożywczych (13 produktów) w tym artykuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane), artykuły mleczne (mleko UTH, ser podpuszczkowy dojrzewający), artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy), artykuły mięsne (mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym), cukier, tłuszcze – olej rzepakowy. Produkty zakupione w ramach PO PŻ to produkty o długim okresie ważności.

Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 684,00 zł dla osoby w rodzinie (dotyczy podprogramu 2014 i 2015). Tak określony wymóg ma na celu wparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały, intensywny i systematyczny.

Limit pomocy żywnościowej to średnio 3,5-6 kg/ miesięcznie na osobę.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o prowadzonym programie lub złożyć wniosek na powyższy cel, należy bezpośrednio skontaktować się z pracownikiem socjalnym prowadzącym dany rejon opiekuńczy. Serdecznie zapraszamy.Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 28.04.2015
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 28.04.2015
Dokument oglądany razy: 918
Wersja do druku