bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 26.06.2015 z powodu:
niewłaściwe miejsce utworzenia strony

Zarządzenia 2014

 1. Zarządzenie nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia cen odzieży i obuwia na 2014r.
 2. Zarządzenie nr 2/2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Postominie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie określenia ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Z 2013r. Poz. 907 z późn. zm.).
  3. Zarządzenie nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie
  4. Zarządzenie Nr 3.1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Postominie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zastępstwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie
  5. Zarządzenie Nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt
  6. Zarządzenie nr 5/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 października 2014r. w sprawie okresowych ocen pracowników Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie.
  7. Zarządzenie nr 6/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Postominie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie
  8. Zarządzenie nr 7/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie ustalenia i przyjęcia zasad korzystania z komputerów służbowych oraz ochrony własności intelektualnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
  9. Zarządzenie Nr 8/2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 05 listopada 2014r. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
  10. Zarządzenie Nr 9/2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Postominie z dnia 05.11.2014r. w sprawie ustalenia zastępstw pracowniczych
  11. Zarządzenie nr 10/2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Postominie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie
  12. Zarządzenie Nr 11/14 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie Z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: powierzenie głównej księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie prowadzenia zadań w zakresie gospodarki finansowej
  13. Zarządzenie Nr 12/2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie nr 3/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
  14. Zarządzenie nr 13/2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Postominie z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające Regulamin organizacyjny GOPS w Postominie nadany Zarządzeniem Nr 2/08 z dnia 25.09.2008r.
  15. Zarządzenie nr 14/2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Postominie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
  16. Zarządzenie nr 15/2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Postominie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
  17. Zarządzenie nr 16/2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Postominie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Zasad Polityki Rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
  18. Zarządzenie nr 17/2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Postominie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Postominie.
  19. Zarządzenie Nr 18/2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie nr 5/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.




Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 26.06.2015
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 1 374
Wersja do druku