bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino

INFORMACJA

Od dnia 11 września 2017r. Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Kaninie została przeniesiony do budynku Zespołu Szkół w Postominie.

Serdecznie zapraszamy

***************************************************************************************************

**************************************************************************************************


************************************************************************************************

Dzień Dziecka w Placówce Wsparcia Dziennego
w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Kaninie


Zapraszamy dzieci i rodziców
z terenu gminy Postomino do Placówki Wsparcia Dziennego
Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Kaninie i w Królewie
w godz. od 14.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku,
oferujemy pomoc w nauce, atrakcyjne zajęcia i poradnictwo specjalistyczne.


******************************************************************************************************

*****************************************************************************************************

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego. Szczegółowe informacje umieszczone zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GOPS http://bip.postomino.pl/gops/ oraz Urzędu Gminy http://postomino.bip.net.pl w zakładce „Nabór na wolne stanowisko pracy”.

****************************************************************************************************

****************************************************************************************************

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego oraz wychowawców placówki. Szczegółowe informację umieszczone zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GOPS http://bip.postomino.pl/gops/ oraz Urzędu Gminy http://postomino.bip.net.pl w zakładce „Nabór na wolne stanowisko pracy”.

***************************************************************************************************

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie informuje,


że Gmina Postomino w latach 2017-2020 w partnerstwie z Powiatową Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Sławnie oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku przystępuje do realizacji projektu pn.:


„Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino”.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dwóch punktów placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na bazie świetlic w Królewie i Kaninie. Placówki rozpoczną funkcjonowanie na przełomie kwietnia i maja, obejmując wsparciem 60 dzieci wraz z ich rodzicami. Placówki zapewniać będą dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych. Ponadto odbywać się będą zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne.
Dzieci w ramach placówki będą miały zapewniony ciepły posiłek oraz dowóz na zajęcia oraz odwóz po nich. Dodatkowo w ramach wsparcia prowadzona będzie stała praca z rodzicami.

Całkowita wartość projektu: 2.111.262,00 zł., w tym:

ze środków europejskich: 1.794.572,70 zł.;

ze środków dotacji celowej: 208.689,30 zł.;

ze środków własnych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 108.000,00 zł.


Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z oferty placówek można uzyskać
pod nr tel. 59/846-44-63 lub osobiście w pokoju nr 7 tutejszego GOPS.


Zapraszamy chętne dzieci i rodziców do uczestnictwa w zajęciach.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"WSPIERANIE RODZINY W JEJ PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIUPOPRZEZ ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM NA TERENIE GMINY POSTOMINO"Opublikował: Iga Lejtan
Publikacja dnia: 27.09.2017
Podpisał: Mariusz Wilawer
Dokument z dnia: 11.07.2017
Dokument oglądany razy: 1 398