bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.11.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana przewodniczącego

Zespół Interdyscyplinarny

W dniu 21 listopada 2005 r weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r  ustaw o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015, poz. 1390). Zgodnie z przepisami na samorządy gminne został nałożony obowiązek utworzenia zespołów interdyscyplinarnych, które między innymi mają podejmować działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W związku z powyższym w dniu 19 sierpnia 2011roku zarządzeniem  nr 188/2011 Wójta Gminy Postomino został powołany Zespół Interdyscyplinarny w  Gminie Postomino.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pan Sylwester Pająk - specjalista pracy socjalnej w  GOPS Postomino.Opublikował: Mariusz Wilawer
Publikacja dnia: 27.11.2017
Podpisał: Mariusz Wilawer
Dokument z dnia: 16.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 246