bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano pkt. 6

Zarządzenia 2018

1. Zarządzenia 01/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 stycznia 2018 r.w sprawie ustalenia ceny odzieży i obuwia roboczo – ochronnego na rok 2018 stosowanej przy wyliczaniu ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

2. Zarządzenia 1A/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 stycznia 2018 r.zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad realizacji w latach 2017 – 2020 projektu pod nazwą „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

3. Zarządzenia 02/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 9 stycznia 2018 r.w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępcy głównego księgowego

4. Zarządzenia 03/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 25 stycznia 2018 r.zmieniające Regulamin organizacyjny GOPS w Postominie nadany Zarządzeniem Nr 14/2017 z dnia 07.04.2017r.

5. Zarządzenia 04/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2009 Kierownika GOPS w Postominie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w PostominieOpublikował: Mariusz Wilawer
Publikacja dnia: 05.03.2018
Podpisał: Mariusz Wilawer
Dokument z dnia: 03.01.2018
Dokument oglądany razy: 667