bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne 2019

1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie oraz realizacji projektów: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino" oraz "Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino".

2. Przetarg nieograniczony na usługę opieki dziennej nad dziećmi - "Wychowawca w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino":

3. Przetarg nieograniczony na usługę opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino":

4. Zapytanie ofertowe nr 2/2019/PPS na doposażenie 2 placówek wsparcia dziennego w materiały dydaktyczne, środki edukacyjne, książki itp.

Unieważnienie postępowania

5. Zapytanie ofertowe nr 7.6.4/2019/PPS na organizację wycieczki do ZOO w Gdańsku

Informacja o wyborze oferty

6. Zapytanie ofertowe nr 7.6.3/2019/PPS na organizację wycieczki do Szymbarka

informacja o wyborze oferty

7. Zapytanie ofertowe nr 02/2019/PPS na usługę dowozu osób starszych z terenu Gminy Postomino na Dzień Seniora w dniu 09 października 2019r.

Informacja o wyborze oferty

8. Zapytanie ofertowe nr 3/2019/PPS na zakup materiałów/produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy - Programu Aktywności Lokalnej - szafa biurowa

Unieważnienie postępowania

9. Zapytanie ofertowe nr 4/2019/PPS na zakup materiałów/produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy - Program Aktywności Lokalnej - artykuły gospodarstwa domowego

Unieważnienie postępowania

10. Zapytanie ofertowe nr 3/2019/PPS na doposażenie placówki wsparcia dziennego w materiały dydaktyczne, środki edukacyjne, książki itp.

Unieważnienie postępowania

11. Zapytanie ofertowe nr 7.6.4/2019/PPS na doposażenie placówki wsparcia dziennego w materiały dydaktyczne, środki edukacyjne, książki itp.

Wybór oferty

12. Zapytanie ofertowe nr 7.1.5/2019/PPS na zakup materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy - Program Aktywności Lokalnej - artykuły gospodarstwa domowego

Wybór oferty

13. Zapytanie ofertowe nr 7.1.6/2019/PPS na zakup materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy - Programu Aktywności Lokalnej - szafa biurowa

Wybór ofertyOpublikował: Monika Górnik-Wojciechowska
Publikacja dnia: 20.11.2019
Podpisał: Monika Górnik-Wojciechowska
Dokument z dnia: 20.11.2019
Dokument oglądany razy: 1 677