bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne 2017

1. Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie, 76-113 Postomino 30 zatrudni w ramach umowy zlecenia osobę posiadające kwalifikacje do pracy WYCHOWAWCY w PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO w miejscowości Królewo lub Postomino

2. Informacja o wynikach naboru na wychowawcę w Placówkach Wsparcia Dziennego.

3. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI – WYCHOWAWCY W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO W RAMACH REALIZACJI I PROJEKTU: „WSPIERANIE RODZINY W JEJ PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU POPRZEZ ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM NA TERENIE GMINY POSTOMINO”

4. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ - ,,PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ POSIŁKU – KANAPEK/BUŁEK DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W PUNKCIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE W KRÓLEWIE ORAZ w W PUNKCIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE W POSTOMINIE’’Opublikował: Mariusz Wilawer
Publikacja dnia: 03.01.2018
Podpisał: Monika Górnik-Wojciechowska
Dokument z dnia: 29.12.2017
Dokument oglądany razy: 1 612