bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: x

Zarządzenia 2018

1. Zarządzenia 01/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 stycznia 2018 r.w sprawie ustalenia ceny odzieży i obuwia roboczo – ochronnego na rok 2018 stosowanej przy wyliczaniu ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

2. Zarządzenia 1A/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 stycznia 2018 r.zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad realizacji w latach 2017 – 2020 projektu pod nazwą „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

3. Zarządzenia 02/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 9 stycznia 2018 r.w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępcy głównego księgowego

4. Zarządzenia 03/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 25 stycznia 2018 r.zmieniające Regulamin organizacyjny GOPS w Postominie nadany Zarządzeniem Nr 14/2017 z dnia 07.04.2017r.

5. Zarządzenia 04/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2009 Kierownika GOPS w Postominie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

6. Zarządzenie nr 05/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszego referenta ds. świadczeń wychowawczych.

7. Zarządzenie nr 06/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszego referenta ds. świadczeń wychowawczych.

8. Zarządzenie nr 7/18 z dnia 12.07.2018 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

9. Zarządzenie nr 9 z dnia 23.07.2018r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego pn.: Usługa opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawcy w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino"

10. Zarządzenie Nr 10/2018 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W POSTOMINIE z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w PostominieOpublikował: Aleksandra Pasierbek
Publikacja dnia: 02.08.2018
Podpisał: Aleksandra Pasierbek
Dokument z dnia: 02.08.2018
Dokument oglądany razy: 800