bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia Publiczne 2020r.

1. Zapytanie ofertowe 1/20 z dnia 22.01.2019r. na sukcesywną dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie oraz realizowanych projektów.

2. Zapytanie ofertowe nr 02/2020 na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych z dnia           22.01.2020r, na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych.

3. Przetarg nieograniczony na usługę opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawca młodszej grupy w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w ineresie ogólnym na terenie Gminy Postomino":

4. Przetarg nieograniczony na usługi opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawca młodszej grupy w Placówce Wsparcie Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino".:

5. Przetarg nieograniczony na usługi opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawca młodszej grupy w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino".:

6. Zapytanie ofertowe nr 7.6.1/2020/PPS na doposażenie placówki wsparcia dziennego w materiały dydaktyczne, środki edukacyjne, książki itp.Opublikował: Monika Górnik-Wojciechowska
Publikacja dnia: 09.07.2020
Podpisał: Monika Górnik-Wojciechowska
Dokument z dnia: 09.07.2020
Dokument oglądany razy: 1 260