bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia 2020

1.ZARZADZENIE Nr 1/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 2 stycznia 2020 r w sprawie ustalenia ceny odzieży i obuwia roboczo – ochronnego na rok 2020 stosowanej przy wyliczaniu ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

2. ZARZĄDZENIE NR 2/2020 R.KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 13 stycznia 2020 r.w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej przedmiotów nietrwałych

3. Zarządzenie nr 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - Pracownik socjalny

4. Zarządzenie nr 4/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 19 marca 2020r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawca młodszej grupy w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino."

5. Zarządzenie nr 5/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 12 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wole stanowisko pomocnicze - Pracownik socjalny

6. Zarządzenie nr 6/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 12 maja 2020r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawca młodszej grupy w Pacówce Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.

7. ZARZĄDZENIE NR 7/2020 R.KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 26 maja 2020 r.w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Placówki Wsparcia Dziennego Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Postominie i w Królewie

8. Zarządzenie nr 8/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 29 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: Animator społeczności lokalnej.

9. ZARZĄDZENIE NR 9/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 1 czerwca 2020 r.w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

10. ZARZĄDZENIE NR 10/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 09 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawca młodszej grupy w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino"

11. ZARZĄDZENIE NR 10 A /2020 R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie świetlicy wiejskiej w Pałowie

12. ZARZĄDZENIE NR 11/2020 R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 7 października 2020 r.w sprawie powołania komisji w celu przekazania wyposażenia wraz z dokumentacją dot. realizacji projektu: „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino”

13. Zarządzenie Nr 12/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

14. Zarządzenie Nr 13/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie

15. Zarządzenie Nr 14/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

16. Zarządzenie Nr 15/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 19 listopada 2020r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie ustalony Zarządzeniem Nr 14 /2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 29.12.2014r.

17. ZARZĄDZENIE NR 16/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające Regulamin organizacyjny GOPS w Postominie nadany Zarządzeniem Nr 14/2017 z dnia 07.04.2017r.

18. ZARZĄDZENIE NR 17/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

19. ZARZĄDZENIE NR 18/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 28.12.2020 r. w prawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w PostominieOpublikował: Aleksandra Kirschenstein
Publikacja dnia: 18.01.2021
Podpisał: Aleksandra Kirschenstein
Dokument z dnia: 18.01.2021
Dokument oglądany razy: 1 321