bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia 2012

  1. Zarządzenie nr 1/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie ustalenia norm środków higieny osobistej oraz odzieży i obuwia ochronno-roboczego dla pracownikó zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
  2. Zarządzenie nr 2/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 16 marca 2012 roku zmieniające Regulamin organizacyjny GOPS w Postominie nadany zarządzeniem 2/087 z dnia 25.09.2018 roku.
  3. Zarządzenie nr 3/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 16 marca 2012 roku  sprawie ustalenia ceny odzieży i obuwia roboczo-ochronnego na rok 2012 stosowanej przy wyliczaniu ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.
  4. Zarządzenie nr 4/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
  5. Zarządzenie nr 5/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Postominie oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
  6. Zarządzenie nr 6/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.


Opublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 29.06.2015
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 29.06.2015
Dokument oglądany razy: 1 914