bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia 2015

 1. Zarządzenie nr 1/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 2 stycznia 2015r. zmieniające Regulamin Organizacyjny GOPS w Postominie nadany Zarządzeniem nr 2/08 z dnia 25.09.2008r.
 2. Zarządzenie nr 2/2012r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Postominie z dnia 2 stycznia 2015r. zmieniające zarządzenie nr 3/2009 Kierownika GOPS w Postominie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośródka Pomocy Społecznej w Postominie.
 3. Zarządzenie nr 3/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia Procedur postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
 4. Zarządzenie Nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 2 stycznia 2015r. zmieniające zarządzenie nr 5/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
 5. Zarządzenie w 5/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia cen odzieży i obuwia roboczo-ochronnego na 2015r. stosowanej przy wyliczaniu ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.
 6. Zarządzenie Nr 6/2015 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży jako roboczej oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży.
 7. Zarządzenie Nr 7/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 01 kwietnia 2015 zmieniające zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 05 listopada 2014r. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 8. Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 01 kwietnia 2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.
 9. Zarządzenie Nr 9/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 10. Zarządzenie Nr 10/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 11. Zarządzenie nr 11/2015r.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 17 czerwca 2015r.w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 12. Zarządzenie nr 12/2015r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w dziale ksiegowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 13. Zarządzenie nr 13/2015r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 22 października w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.
 14. Zarządzenie nr 14/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
 15. Zarządzenie nr 15/2015r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w PostominieOpublikował: Janina Łyczko-Schmidt
Publikacja dnia: 08.01.2016
Podpisał: Janina Łyczko-Schmidt
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 3 017