bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia 2019r.

1. Zarządzenie nr 1/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Postominie z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dojazdu na staż uczestników projektu pn. "Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino".

2. Zarządzenie nr 2/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Postominie z dnia 04 lutego 2019r. w sprawiem powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: :Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.

3. Zarządzenie nr 3/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji do przegotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach realiacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino"

4. Zarządzenie nr 4/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - pracownik socjalny

5. Zarządzenie nr 5/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - Animator społeczności lokalnej

6. Zarządzenie nr 5A/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 11 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.

7. Zarządzenie nr 06/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 12 marca 2019r. zmianiające Zarządzenie nr 3/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego ośrodka Pomocy Społęcznej

8. Zarządzenie nr 7/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 14 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: Animator społeczności lokalnej

9.Zarządzenie nr 08/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - Pracownik socjalny

10. Zarządzenie nr 09/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spoełczeniej w Postominie z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - Pracownik socjalny

11. Zarządzenie nr 10/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 13 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - Pracownik socjalny

12.Zarządzenie Nr 11/2019 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 14 maja 2019r.

13. Zarządzenie nr 12/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 05 lipca 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - Pracownik socjalny.

14. Zarządzenie nr 13/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 02 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - Pracownik socjalny.

15. Zarządzenie Nr 14/2019 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 03 września 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie oraz do podpisania sprawozdań.

16. Zarządzenie nr 15/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 06 września 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - pracownik socjalny

17. Zarządzenie nr 16/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 04 października 2019r. w sprawie przeprowadzenie naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - Pracownik socjalny

18. Zarządzenie nr 17/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - pracownik socjalnyOpublikował: Monika Górnik-Wojciechowska
Publikacja dnia: 16.11.2020
Podpisał: Monika Górnik-Wojciechowska
Dokument z dnia: 11.03.2019
Dokument oglądany razy: 1 314