RSS
A A A
SmodBIP

Regulaminy i inne

1. Regulamin kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

2. Regulamin pracy w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

3. Regulamin oceny pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

4. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

5. Regulamin określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego. 

6. Wewnętrzna polityka antymobingowa w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

7. Kodeks etyki nauczycieli w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

8. Kodeks etyki przacowników samorządowych w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

9. Regulamin kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

10. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

11. Regulamin Przyznawania Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego pracownikom zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

12. Procedura przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

13. Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

14. Regulamin oceny pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

15. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

16. Procedura zwalniania nauczycieli w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

17. Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Staniewicach.

18.Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej w Staniewicach na czas pandemi COVID -19

19. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej w Staniewicach:Opublikował: Jolanta Duk-Szlawska
Publikacja dnia: 23.05.2021
Podpisał: Jolanta Duk-Szlawska
Dokument z dnia: 13.03.2011
Dokument oglądany razy: 3 815